Skip to content Skip to footer

Privacy Policy

Отговорност

ARSofia.com поема отговорността за опазване неприкосновеността на информацията, която потребителите предоставят при използване на нашите онлайн услуги при спазване на настоящите условия.

ARSofia.com не носи отговорност за последиците, в т.ч. за каквито и да е преки или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

Възможно е сайтът може да съдържа връзки към други сайтове. ARSofia.com не гарантира за съдържанието и точността на тези сайтове и ви препоръчва да прочетете техните условия за поверителност и конфиденциалност.

ARSofia.com не гарантира актуалността, точността или изчерпателността на информацията, съдържаща се в сайта, и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски.

Ако забележите неточност или може да допринесете за изчерпателността на някаква информация или пък, ако имате въпроси относно настоящите условия, можете да се свържете с нас.

Animal Rescue Sofia © 2023. All Rights Reserved.