Правилници

Фермата е начинание с благородна кауза и се ръководи с обич към животните, но е голямо и сериозно мероприятие. Напълно легален, лицензиран по всички законови изисквания приют за 200 бездомни кучета. Подлежим на непрекъснат контрол от държавата и нейните органи. Колкото и да са трудни – работим по правилата и имаме строг вътрешен ред, целящ да опазва живота и здравето на муцуните под наша опека.

Нашите правилници:

Правилник на вътрешния ред на приют за бездомни кучета Фермата

Правилник за прием на нови животни в приют Фермата

Правилник за работа с ветеринарно-медицински препарати във ветеринарна клиника Франциска

Правилниците, по които работим са създавани от нас и лекарския ни екип, на база дългогодишен опит и контакти с чуждестранни организации като нашата. Гордеем се с тях, строгият ред е единственият начин нашият спасителен център да не се превърне в епидемична точка и да работи непрекъснато в полза на максимален брой кучета.

Законодателство:

Закон за защита на животните

Закон за ветеринарно-медицинската дейност

– Наредба 41 за стопанисването на приюти

– Наредба 49 за транспортирането на животни

 

Last Edit:03 септември 2017 | Published:08 април 2017